คำถาม : ค้างคาวดำ
  • อยากได้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยค่ะ
    1.อยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก ประโยชน์ การแพร่กระจาย องค์ประกอบทางเคมีที่มีในต้นค้างคาวดำ
    2.งานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ
    3.เป็นสมุนไพรที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หรือเปล่า ขอบพระคุณมากค่ะ

  • Date : 26/1/2550 13:38:00
คำตอบ : ค้างคาวดำ ที่ทางสำนักงานมีข้อมูล คือต้นเนระพูสีไทย ที่มีชื่อพ้องว่า “ค้างคาวดำ” โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tacca chantrieri Andr.
1.ลักษณะทางพกฤษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี รากมีปุ่มปมมาก ก้านใบยาว ขอบใบหยักเป็นคลื่น ดอกสีม่วงเข้ม ใบประดับ 4 ใบ ใบใหญ่ 2 ใบ ใบเล็ก 2 ใบ ใบประดับของดอกย่อยเรียงยาวเป็นเส้น ผลเป็นแคปซูลยาว เมล็ดสามเหลี่ยมสีม่วงจนถึงม่วงอมน้ำตาล องค์ประกอบทางเคมี มีสาร daucosterol, diosgenin-3-O-β -(α -L-rhamnopyranosyl – (1-2)-O-α-L- rhamnopyranosyl-(1-3)-O-β-D-glucopyranoside, stigmasterol เป็นต้น ส่วนข้อมูล การปลูก ประโยชน์ ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ
2.งานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ: มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์แก้ปวด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์ แก้ไข้ และฆ่าแมลง แต่ข้อมูลไม่มาก หากต้องการข้อมูลอย่างละเอียดสามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงานค่ะ
3.มีงานวิจัยว่า สารสกัดด้วยน้ำต้ม 2 ชม. ของลำต้นใต้ดินค้างคาวดำ (ตัวอย่างพืชในน้ำอัตราส่วน 20% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร) สามารถป้องกันศัตรูพืช (หนอนกระทู้ผัก)ได้โดยไปยับยั้งการกินของหนอน