คำถาม : จำปี
  • อยากทราบถึงหลักฐานทางวิทยาสตร์เกี่ยวกับจำปี ว่ามีฤทธิ์อย่างไร
    มีสารเคมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ต้านพวกเชื้อราหรือแบคทีเรียบ้างค่ะ

  • Date : 26/1/2550 13:30:00
คำตอบ : จำปีมีผู้ศึกษาวิจัยว่ามีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น ต้านเชื้อโปรโตซัว ชนิด Trypanosoma cruzi และมีน้ำมันหอมระเหย เช่น linalool, eugenol จากดอกที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าในหนูขาว เมื่อให้สูดดม เป็นต้น แต่ยังไม่มีงานวิจัยในการต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย