คำถาม : ขอข้อมูลงานวิจัยของยอบ้าน
  • ผมรบกวนด้วยนะคับเพราะผมต้องการนำข้อมูลของยอบ้านไปเขียนปัญหาพิเศษเพื่อส่งอาจารย์ รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมาก..
  • Date : 26/1/2550 13:13:00
คำตอบ : ทางสำนักงานมีข้อมูลงานวิจัยของยอบ้าน เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งจะแบ่งข้อมูลเป็นด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สารเคมีที่พบ และอื่นๆ ซึ่งถ้าจะทำปัญหาพิเศษ รายละเอียด คงต้องมาค้นที่สำนักงาน จึงจะได้ข้อมูลตรงที่คุณต้องการและรวดเร็วได้ข้อมูลไปเลย หากไม่สามารถมาสืบค้นได้ จะให้ทางสำนักงานสืบค้นให้ก็ได้ แต่คุณต้องระบุหัวข้อที่ต้องการมา ทางสำนักงานจะสืบค้นและจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งจะมีค่าบริการด้วยค่ะ คือ 50 บาท/พืช 1 ต้น/10 แผ่น แผ่นต่อไปคิดแผ่นละ 1 บาท ค่ะ