คำถาม : คำถามสมุนไพร ผักบุ้งทะเล
  • เรียนถาม เรื่อง ผักบุ้งทะเลครับ
    1. ทราบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของผักบุ้งทะเลและมีการผลิตครีมที่มีผักบุ้งทะเลเป็นส่วนประกอบ ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณทางใดบ้าง
    2.แผลที่เกิดจากพิษแมงกระพรุน มีสมุนไพรใดที่ช่วยรักษาไม่ให้เกิดแผลเป็นได้บ้าง ขอขอบพระคุณที่ช่วยชี้แจงครับ

  • Date : 26/1/2550 13:10:00
คำตอบ : มีงานวิจัยว่าครีมที่มีส่วนประกอบเป็นสารสกัดอีเธอร์ของใบผักบุ้งทะเล 1% มีฤทธิ์ต้านพิษแมงกะพรุนและต้านฮีตามีน โดยในคนที่ถูกแมงกะพรุนในวันแรกเมื่อทาทันที อาการแดงและคันจะหายไปภายใน 2 วัน ในขณะที่คนที่ถูกแมงกะพรุนมานาน 3-30 วัน และเกิดผื่นแดง รอยไหม้ และแผล แผลจะหาย 50% ภายใน 1 สัปดาห์ และหายสนิทภายใน 1-1.5 เดือน โดยมีแผลเป็นเนื้อนูนน้อยมาก