พริกไทย* Piper nigrum  L.

ข้อบ่งใช้ :

ขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ ทำให้เจริญอาหาร


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
5-fluorouracil (5-FU)*เพิ่มฤทธิ์ของยาหรือไม่มีผลต่อฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ampicillinเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Atenololเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Carbamazepine*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cefadroxil*ไม่มีผลต่อฤทธิ์ยา, ไม่มีผลต่อระดับของยาในเลือด
ปานกลางใช้ยาอย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้พิเพอรีนร่วมกับยา
Cefotaximeเพิ่มฤทธิ์ของยา เพิ่มความเป็นพิษของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ciprofloxacinเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Diclofenacเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Docetaxel*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด อาจเพิ่มการเกิดพิษจากยา, เพิ่มฤทธิ์ของสมุนไพรมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Domperidone*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Doxorubicin*เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fexofenadineเพิ่มฤทธิ์ของยา เพิ่มระดับของยาในเลือด เมื่อให้ทางปาก แต่ไม่มีผลต่อยาเมื่อให้โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gatifloxacinเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Glimepirideเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด, ลดระดับ SGOT, SGPTมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Ibuprofen*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Losartanเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metronidazoleเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Midazolam*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Mitoxantrone*เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Morphineลดอาการถอนยามอร์ฟีน ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Nateglinide*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Nevirapineเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Nimesulideเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Norfloxacinเพิ่มฤทธิ์ของยา
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Omeprazoleเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Oxyphenbutazone*เพิ่มฤทธิ์ของยา, ลดความเป็นพิษของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Pentazocine*เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Pentobarbital*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Phenytoin*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Propranolol*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Sertraline*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Theophylline*เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Warfarinลดฤทธิ์ของยา อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันมากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจมีผลต้านฤทธิ์ของยา