สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาScopolamine*
Atroscine
Atroscin
กลุ่มยายาแก้คลื่นไส้-อาเจียน*
Antiemetic
Anti-nausea
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทยขนาด 100 หรือ 200 มก./กก. ในวันที่ 1-7 จากนั้นจึงได้รับการฉีดยา scopolamine ขนาด 1 มก./กก. เข้าทางช่องท้องในวันที่ 8-14
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ยา scopolamine ทำให้ความสามารถในการเรียนรู้และความจำของหนูลดลง โดยทำให้ระดับของ Ach และ ChAT ลดลง การทำงานของ AChE เพิ่มขึ้น ระดับ ROS, NO, และ MDA ในสมองเพิ่มขึ้น ในขณะที่สารสกัดสามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ (สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย ช่วยลดความผิดปกติต่อความจำและการเรียนรู้ที่เกิดจากยา scopolamine)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(25)