สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาCisplatin*
CDDP
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับการป้อนสารสกัด 70% เมทานอลจากผลสมอไทยขนาด 500 มก./กก. หลังจากนั้น 48 ชม. จะฉีดยา cisplatin ขนาด 5 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การวิเคราะห์ไขกระดูกด้วยวิธี chromosomal aberration test พบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อยีนของยาต้านมะเร็ง cisplatin ได้
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(20)