สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรหนูได้รับการฉีดยา doxorubicin ขนาด 2.5 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ร่วมกับการได้รับสารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยขนาด 0.25, 0.5 และ 1 ก./กก. นาน 28 วัน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดผลข้างเคียงของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ยา doxorubicin ทำให้ปริมาณของ hemoglobin, ผลรวมจำนวนเม็ดเลือดขาว, และระดับ catalase ในเลือดลดลงอย่างชัดเจน ทำให้โครงสร้างของกล้ามเนื้อหัวใจและไตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ รวมทั้งทำให้ระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในหัวใจและไตลดลง เมื่อเทียบกับหนูปกติ ซึ่งการให้สารสกัดขนาด 0.25-1 ก./กก. ร่วมกับยา doxorubicin ช่วยให้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ (สารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทย มีผลช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยา doxorubicin ต่อกล้ามเนี้อหัวใจและไตได้)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(17-19)