หญ้าหนวดแมว* Orthosiphon aristatus  (Blume) Miq.

ชื่อยาAminopyrine*
Aminophenazone
Amidopyrine
Pyramidon
กลุ่มยายาบรรเทาปวด*
Analgesic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *หญ้าหนวดแมวทำให้การทำงานของเอนไซม์ aminopyrine N-demethylase ในเซลล์ตับของหนูวัยเด็กเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเซลล์ตับของหนูวัยผู้ใหญ่และวัยชรา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง (theroretical)
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(9)