เห็ดหลินจือ* Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.

ชื่อยาMetformin
กลุ่มยายาต้านเบาหวาน*
ยาลดน้ำตาลในเลือด
Antidiabetic
Antihyperglycemic
สารสำคัญของสมุนไพรสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เห็ดหลินจือป้องกันการเกิดพังผืดที่กล้ามเนื้อหัวใจโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่มีหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระและยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial tissue connective tissue growth factor; CTGF)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(22)