มะระขี้นก* Momordica charantia  L.

ชื่อยาMetformin
กลุ่มยายาต้านเบาหวาน*
ยาลดน้ำตาลในเลือด
Antidiabetic
Antihyperglycemic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มฤทธิ์ของยาในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้แต่ไม่บ่อย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มีผลข้างเคียงเล็กน้อย ที่พบได้มาก คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
เอกสารอ้างอิง(4-6)