ดาวเรืองฝรั่ง* Calendula officinalis  L.

ชื่อยาCefotaxime
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรแก้โรคดีซ่าน ขับลม ขับพยาธิในท้อง บำรุงผิว สมานผิว รักษาแผล
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มและเสริมฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มและเสริมฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง5