กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาAtorvastatin
กลุ่มยายาลดไขมันในเลือด*
Antilipidemic
Antihyperlipidemic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมทำให้ค่า Cmax, ค่าครึ่งชีวิต, AUC, และค่า MRT ของยา atorvastatin เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าคงที่การกำจัดยาออกจากร่างกายลดลง แต่ไม่มีผลต่อ Tmax
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(49)