ปลาไหลเผือก* Eurycoma longifolia  Jack

ข้อบ่งใช้ :

แก้ไข้ รักษาวัณโรค ถ่ายพิษต่างๆ ขับเหงื่อ แก้ฟกบวม ถ่ายพิษเสมหะ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Irbesartanลดฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Propranolol*ลดฤทธิ์ของยา
(อาสาสมัครเพศชาย)
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์