บอระเพ็ด* Tinospora crispa  (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ข้อบ่งใช้ :

แก้ไข้ เจริญอาหาร ช่วยย่อย บำรุงน้ำดี บำรุงไฟธาตุ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Doxorubicin*เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Paclitaxel*เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Vincristine*เพิ่มฤทธิ์ของยา ทำให้เซลล์ที่ดื้อยากลับมาไวต่อยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Warfarinเพิ่มฤทธิ์ของยา (ผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin)มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน