บัวบก* Centella asiatica  (L.) Urb.

ชื่อยาVenlafaxine*
Elafax
Venlafaxina
Venlafaxin
Efectin
กลุ่มยายาต้านอาการซึมเศร้า*
Antidepressant
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับของยาในเลือด เพิ่มพิษของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *บัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 ซึ่งใช้ในการสลายยา อาจทำให้อัตราการสลายยาในร่างกายน้อยลง เกิดการสะสมของยาในเลือดมากกว่าปกติจนเกิดพิษ
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
C (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง22