เทียนเกล็ดหอย* Plantago ovata  Forsk.

ชื่อยาLovastatin*
Mevinolin
Monacolin K
กลุ่มยายาลดไขมันในเลือด*
Antilipidemic
Antihyperlipidemic
สารสำคัญของสมุนไพรเทียนเกล็ดหอย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เทียนเกล็ดหอยเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ลดไขมันของยา lovastatin
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
A (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค (possible)
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(15)