กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาKetoconazole*
Nizoral
Levoketoconazole
Panfungol
Ketoisdin
Orifungal M
Ketozole
Normocort
Ketoderm
Fungarest
Fungoral
Extina
Ketoconazolum
Brizoral
Kuric
Ketoconazol
Xolegel
Onofin K
Teryzolin
Terzolin
กลุ่มยายาต้านเชื้อรา*
Antifungal
สารสำคัญของสมุนไพรallicin
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดหรือไม่เกิด เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(65-66)