กระชายดำ * Kaempferia parviflora  Wall. ex Baker

ชื่อยาSildenafil*
Viagra
กลุ่มยายารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ*
Phosphodiesterase-5 inhibitor
Erectile dysfunction treatment
สารสำคัญของสมุนไพร -
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดระดับยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ทำให้ค่า AUC, Cmax, t1/2 ของยาลดลง, ค่า Ke เพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง7