ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดเมล็ดขี้กาเทศ

สารสกัดชนิดต่างๆจากเมล็ดแก่ของขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) กระตุ้นการหลั่งอินซูลินเมื่อทดลองให้เนื้อเยื่อตับอ่อนที่ตัดแยกจากตัวสัตว์ทดลอง และให้สารสกัดเข้าทางระบบหลอดเลือดแดงของตับอ่อน ( isolated perfused rat pancreas ) แฟรกชั่นสำคัญที่ให้ผลดังกล่าวประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระที่จำเป็นหลายชนิด (essential free amino acids) แฟรกชั่นนี้ให้ผลกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากต่อม islets of Langerhans ที่แยกจากสัตว์ทดลองได้เช่นเดียวกัน

Planta Med 2000; 66: 418-23