ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนของสารสกัดพลูคาวในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูง

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากใบพลูคาวในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอาหารหนูมาตรฐาน กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงซึ่งผสมสารสกัดพลูคาว 1% เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ประเมินผลโดยวัดน้ำหนักตัว ปริมาณการกินอาหาร น้ำหนักของเนื้อเยื่อไขมัน ระดับน้ำตาล อินซูลิน ภาวะดื้ออินซูลิน ไขมัน และเลปติน พบว่าสารสกัดพลูคาวมีผลลดน้ำหนักตัวของหนู เมื่อเทียบกับหนูซึ่งกินอาหารไขมันสูงที่ไม่ได้รับสารสกัด แต่ไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดน้ำหนักของเนื้อเยื่อไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะดื้ออินซูลิน คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันชนิด LDL และเลปติน แต่ไม่มีผลต่อระดับอินซูลิน สรุปได้ว่าสารสกัดพลูคาวมีผลลดภาวะอ้วนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูงได้

Srinagarind Med J. 2019;34(5):461-7.