ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิ

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease; IBD) ของเห็ดออรินจิ (Pleurotus eryngii) ในหนูเม้าส์ โดยหนูจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ด้วย dextran-sodium-sulfate (DSS) จากนั้นจะได้รับอาหารมาตรฐาน AIN-93G ที่มีส่วนผสมของผงเห็ดออรินจิขนาด 0, 1.5%, หรือ 3% w/w (เทียบเท่าคนหนัก 60 กก.รับประทานเห็ดแห้งน้ำหนัก 5-15 ก./วัน) พบว่าผงเห็ดออรินจิสามารถบรรเทาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้ โดยสามารถลด disease index, เพิ่มความยาวของลำไส้ใหญ่, และลดสารก่อการอักเสบในเยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ได้ นอกจากนี้เห็ดออรินจิยังช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่ ที่เสียไปจากการได้รับ DSS และทำให้ระดับ short-chain fatty acids (SCFAs) บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้น (Cecum) เพิ่มขึ้น (บ่งชี้ถึงการเกิดการหมักของแบคทีเรีย (microbial fermentation) บริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่ง SCFAs มีส่วนช่วยในการบรรเทาภาวะอักเสบที่เกิดขึ้น) และที่ขนาดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่า เห็ดออรินจิมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่ และมีคุณสมบัติเป็น prebiotic ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำมาใช้เพื่อบรรเทาภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหารได้

Mol Nutr Food Res. 2019:e1801265.