ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับของสาร procyanidins จากเปลือกอัลมอนด์

สาร procyanidins ที่สกัดได้จากเปลือกอัลมอนด์ (almond skins) ความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มคก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษและการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (phase II detoxifying and antioxidant enzymes) ได้แก่ NAD(P)H:quinoneoxidoreductase 1, catalase, glutathione peroxidase, และ superoxide dismutase เพิ่มการแสดงออกของยีนของ nuclear factor-E2-related factor 2 (Nrf2) และ antioxidant response element (ARE)-reporter และเพิ่มการทำงานของกลุ่มเอนไซม์ upstream kinase ได้แก่ ERK JNK p38 และ Akt ในเซลล์ตับ HepG2 เมื่อนำสารนี้มาทดสอบในหนูเม้าส์ โดยป้อนสารขนาด 1 และ 10 มก./กก. 3 ครั้ง/สัปดาห์ ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย acetaminophen พบว่าสาร procyanidins มีผลลดระดับของเอนไซม์ aspartate transaminase (AST) และ alanine transaminase (ALT) ที่สูงขึ้นเนื่องจากตับถูกทำลายได้ เพิ่มระดับของเอนไซม์ catalase, glutathione peroxidase และ superoxide dismutase ลดระดับของเอนไซม์ ERK JNK Akt แต่เพิ่ม p38 สรุปว่าสาร procyanidins จากเปลือกอัลมอนด์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับได้ทั้งการทดลองในเซลล์ตับและในหนู

J Agric Food Chem 2014;62:8668−78.