ผลลดน้ำตาลและลดไขมันในเลือดของว่านหางจระเข้ในผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน จำนวน 90 คน อายุ 35-65 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1 คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 และ 3 ให้รับประทานแคปซูลผงว่านหางจระเข้ ขนาด 100 และ 200 มก./วัน เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นให้รับประทานแคปซูลผงว่านหางจระเข้ร่วมกับการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ (the nutrition counselling) อีกเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับแคปซูลผงว่านหางจระเข้ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีระดับน้ำตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ VLDL-C (very low density lipoprotein cholesterol) ในเลือดลดลง ส่วน HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) เพิ่มขึ้น lสัดส่วนของคอเลสเตอรอลรวมต่อ HDL และอัตราส่วนของ LDL ต่อ HDL รวมทั้งความดันโลหิตลดลง สรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลผงว่านหางจระเข้ร่วมกับการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ มีผลลดระดับน้ำตาลและความดันโลหิต รวมทั้งทำให้ระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น

J Food Sci Technol 2014;51(1):90-6.