@ ค้นหาตามอาการพิษจากการรับประทาน
click for start again!!!
   
มีอาการ หลังเกร็ง?
   
ใช่ [Yes]
  ไม่ใช่ [No]