การป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของมะขามป้อม

เมื่อทดลองให้หนูขาวกินสารสกัดจากผลมะขามป้อมสด (Phyllanthus emblica L. หรือ Emblica officinalis Gaertn.) ในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว นานติดต่อกัน 10 วัน จากนั้นทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยอินโดเมทธาซิน (indomethacin) พบว่าสารสกัดมะขามป้อมมีผลเพิ่มสารเมือง (mucous) ที่เนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร และลดระดับมาลอนไดอัลดีไฮด์ (malondialdehyde, MDA; MDA เป็นผลจากปฏิกริยาออกซิเดชั่นของไขมัน) นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดีสมิวเทส (superoxide dismutase, SOD: SOD มีบทบาทช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ) เชื่อว่าสารสกัดจากมะขามป้อมมีผลปกป้องเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารด้วยกลไกการต่อต้านการออกซิเดชั่น (antioxidant)

J.Ethnopharmacol 2000;70:171-6