ชาเขียวช่วยลดพิษจากยาฆ่าแมลง

เมื่อป้อนสารสกัดจากชาเขียวให้หนูขาวทางปาก ขนาด 60 มก./ตัว/วัน ในหนูปกติ (ไม่ได้รับยาฆ่าแมลง) และหนูที่ได้รับยาฆ่าแมลง fenitrothion organophosphate ขนาดต่ำและขนาดสูง (10 และ 20 มก./กก. ตามลำดับ) โดยให้สารสกัด 1 ชม. ก่อนได้ยาฆ่าแมลง เป็นเวลานาน 28 วัน พบว่า หนูขาวปกติที่ได้รับสารสกัดชาเขียว ไม่มีความผิดปกติใดๆของเซลล์ตับและไต ส่วนหนูขาวที่ได้ยาฆ่าแมลงจะมีการทำลายของเซลล์ตับ ไต และเกิดอนุมูลอิสระสูงขึ้น (lipid peroxidation สูงขึ้น, ระดับ glutathione (GSH) และเอนไซม์ glutathione-S-transferase (GST) ลดลง) แต่เมื่อได้รับสารสกัดชาเขียว จะมีการทำลายของเซลล์ไตลดลงโดยเฉพาะในหนูที่ได้ยาฆ่าแมลงขนาดต่ำ การตรวจทางพยาธิสภาพยังคงพบว่ามีการบวมคั่งของน้ำใน glomeruli และการบวมคั่งของเลือดที่ออกใน epithelial tubular เล็กน้อย ส่วนในหนูที่ได้ยาฆ่าแมลงขนาดสูง ยังคงพบพยาธิสภาพของไตถูกทำลายอยู่มาก หนูที่ได้ยาฆ่าแมลงทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีค่า blood urea nitrogen และ creatinine ลดลง นอกจากนั้นยังเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ระดับ GSH และ GST สูงขึ้น และการเกิด lipid peroxidation ลดลง แต่สารสกัดชาเขียวไม่สามารถลดพิษยาฆ่าแมลงที่มีต่อตับได้ (ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ไม่ลดลง) ยกเว้นระดับอัลบูมินจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหนูที่ได้ยาฆ่าแมลงขนาดต่ำเท่านั้น

Pesticide Biochemistry and Physiology 2008;91:81-9