สารจากขมิ้นที่ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในขมิ้น

จากการศึกษาสารที่แยกจากขมิ้นพบว่า calebin A, curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin และ 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-1-heptene-3,5-dione มีฤทธิ์ป้องกันการจับของ beta-amyloid ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะการเสื่อมของสมอง

J Nat Prod 2002;65(9):1227-31