แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

การศึกษาผลของแตงโมต่อระดับไขมัน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการอักเสบในหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารซึ่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโม 0.33% กลุ่มที่ 3 กินอาหารและได้รับ dextran sodium sulphate (DSS) ซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ และกลุ่มที่ 4 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโมและได้รับ DSS เป็นเวลา 30 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับผงแตงโม ระดับของไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม low-density lipoprotein cholesterol และ C-reactive protein ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวม (total antioxidant capacity) และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ superoxide dismutase และ catalase เพิ่มขึ้น ขณะที่ thiobarbituric acid reactive substances ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นลดลง ผงแตงโมยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase และ lactate dehydrogenase ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย DSS ได้ นอกจากนี้ยังมีผลลดการแสดงออกของยีนของ fatty acid synthase, 3-hydroxy-3methyl-glutaryl-CoA reductase, sterol regulatory element-binding protein 1, sterol regulatory element-bindingprotein 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิสมของไขมัน รวมทั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แตงโมจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในหนูได้ โดยลดระดับไขมันในเลือด ลดการอักเสบ และเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

Nutr Res 2015;35:251-8.