คาโมมายล์ช่วยป้องกันอาการท้องเสีย

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดท้องเสียของคาโมมายล์ (Matricaria recutita L.) ในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการท้องเสียด้วยการป้อนน้ำมันละหุ่ง พบว่าเมื่อป้อนยาต้มจากดอกคาโมมายล์ (chamomile decoction extract) ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ที่เวลา 60 นาที ก่อนการป้อนน้ำมันละหุ่ง ช่วยป้องกันการเกิดอาการท้องเสีย และลดการสะสมของของเหลวในลำไส้ (intestinal fluid accumulation) รวมทั้งช่วยลดการเกิด oxidative stress ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการท้องเสีย โดยคาโมมายล์ช่วยลดระดับ malondialdyhyde รวมทั้งป้องกันการสูญเสียเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase, catalase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณ hydrogen peroxide และ free iron ในเยื่อบุกระเพาะและลำไส้ ซึ่งเกิดจากอาการท้องเสียได้ จะเห็นได้ว่ายาต้มจากดอกคาโมมายล์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการท้องเสียและต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่มีสาเหตุจากอาการท้องเสียได้

J Ethnopharmacol 2014;152:327-32