ผลของสารสกัดกวาวเครือแดงต่อสเปิร์มและระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในหนู

การศึกษาผลต่อคุณภาพของสเปิร์มและระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (testosterone) ในหนูเพศผู้ของสารสกัดเอทานอลจากกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) และส่วนสกัดที่แยกได้จากสารสกัด ได้แก่ ส่วนสกัด B ส่วนสกัด C และส่วนสกัด E เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบผลกับยา sildenafil (ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) และกลุ่มควบคุม พบว่าสารสกัดและส่วนสกัดทั้ง 3 ส่วนจากกวาวเครือแดง ขนาด 1,250, 40, 50 และ 150 มก./กก. ตามลำดับ และยา sildenafil ขนาด 10 มก./กก. มีผลเพิ่มการเคลื่อนที่และจำนวนของสเปิร์ม และไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของรูปร่างของสเปิร์ม นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน โดยส่วนสกัด C จากกวาวเครือแดง ซึ่งมีสาร genistein เป็นองค์ประกอบ จะมีฤทธิ์ดีที่สุด

Thai J Pharm Sci 2013;38(Suppl.):120-3.