ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อจุลชีพของสะตอ

การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากฝักสะตอ 2 ชนิด ได้แก่ สะตอข้าว และสะตอดาน พบว่าสะตอดานจะมีปริมาณของสารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงกว่าสะตอข้าว สารสกัด 50% เอทานอลจากฝักสะตอทั้ง 2 ชนิด มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH, ABTS และ metal ion chelating assay โดยสารสกัดจากสะตอข้าวจะมีฤทธิ์ดีกว่า นอกจากนี้สารสกัดทั้งสองยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholerae ) และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเน่าเสียของอาหาร (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas aeruginosa และ Serratia marcescens ) ดังนั้นสารสกัดจากฝักสะตอมีประสิทธิภาพในการที่จะนำมาใช้เป็นสารถนอมอาหารจากธรรมชาติได้

Songklanakarin J Sci Technol 2014;36(3):301-8.