แจ้งข่าวถึงสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร

ด้วยสำนักงานข้อมูลสมุนไพรประสงค์ที่จะปรับอัตราค่าสมาชิก จุลสารข้อมูลสมุนไพร เนื่องด้วยต้นทุนในการจัดพิมพ์สูงขึ้น จึงขอปรับอัตราค่าสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพรใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เริ่มเดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้:-
1. เดิมสมาชิก 100 บาท/ปี/ฉบับ (4 เล่ม) ขอปรับเป็นอัตราค่าสมาชิก 150 บาท/ปี/ฉบับ (4 เล่ม)
2. จำหน่ายปลีกในราคาเล่มละ 25 บาท ขอปรับเป็นจำหน่ายปลีกในอัตราเล่มละ 40 บาทใบสมัครสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จุลสารข้อมูลสมุนไพร ภายในประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น สรรพคุณ วิธีใช้
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อควรระวัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้านพืชสมุนไพร
มีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ค่าสมาชิก 150 บาท/ปี

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยกรอกรายละเอียด ตามแบบใบสมัครด้านล่างนี้
ส่วนค่าสมาชิกนั้นขอให้ส่งเป็นธนานัติ ในนาม นายนิวัต ประสพสม
สั่งจ่าย ปณ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10413 เท่านั้น แล้วจ่าหน้าซองถึง

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

หรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 026-449581-9 ชื่อบัญชี ค่าบริการสำนักงานข้อมูลสมุนไพร


- กรณีโอนเงิน กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ วันที่โอนและสำเนาใบโอน ส่งหลักฐานมาที่

   หน้าตรวจสอบสถานะ/แจ้งหลักฐานการชำระ

   หรือ ทางอีเมล์ headpypi@mahidol.ac.th


เมื่อทางหน่วยบริการได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งจุลสาร ไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งทันที

สมัครสมาชิกใหม่        ต่ออายุสมาชิก เลขสมาชิก ...

คำนำหน้าชื่อนาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ *
นามสกุล
ที่อยู่ *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail กรอกเพียงรายชื่อเดียว
  กรอกอีเมล์ซ้ำอีกครั้ง
LINE ID
Facebook
อาชีพ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรอกเฉพาะตัวเลข
หมายเหตุ สำหรับเภสัชกรที่ต้องการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)
โปรดเลือกอาชีพเป็น "เภสัชกร" เพื่อกรอกข้อมูลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สมัครสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร จำนวน ปี เป็นเงิน บาท
(การสมัครหรือต่ออายุสมาชิกได้ไม่เกิน 2 ปี)

โดยเริ่มจากฉบับ* ปีที่ ฉบับที่ (ถ้าต้องการเริ่มฉบับล่าสุด ไม่ต้องระบุ)
* ฉบับที่เริ่มมีบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) คือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3

พร้อมกันนี้ได้ชำระค่าสมาชิกผ่านทาง
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนน ศรีอยุธยา เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4327, 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
E-mail : headpypi@mahidol.ac.th