คำถาม : รางจืด
  • รางจืด มีตัวจับทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้างคะ ตัวการสำคัญในการล้างสารตกค้าง จากผัก
  • จากคุณ : Jane_Jane
  • Date : 15/11/2562 15:18:00
คำตอบ : รางจืดมีฤทธิ์ลดความเป็นพิษจากการได้รับยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่อาจตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ ยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase ซึ่งเมื่อระดับเอนไซม์ดังกล่าวลดลงจะส่งผลกระทบต่อการสื่อประสาทต่างๆ ของร่างกาย การรับประทานรางจืดมีผลช่วยลดการยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase หรือทำให้ระดับเอนไซม์ cholinesterase เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงลดลง