คำถาม : ยาสมุนไพรรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
  • ยาสมุนไพรรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
  • จากคุณ : ศิริพร
  • Date : 8/11/2562 17:00:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พืชที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่ มะเขือเทศ และทับทิม โดยลักษณะในการใช้ จะรับประทานในรูปแบบของอาหารหรือเครื่องดื่มควบคู่กับการรักษาด้วยาแผนปัจจุบันเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีขึ้น