คำถาม : เทียนเกล็ดหอย
  • เทียนเกล็ดหอย คนตั้งครรภ์ สามารถรับประทานได้ไหมค่ะ
  • จากคุณ : ยุวรี
  • Date : 8/11/2562 16:58:00
คำตอบ : โดยปกติในช่วงของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรก จะไม่แนะนำให้ใช้ยาหรือสมุนไพรใดๆ ยกเว้นการใช้ในรูปแบบของอาหารที่รับประทานในขนาดทั่วไป หรือการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
ข้อแนะนำสำหรับขนาดและวิธีรับประทานเทียนเกล็ดหอยคือ ครั้งละ 5-10 กรัม วันละ 3 ครั้ง โดยแช่ในน้ำอุ่น เพื่อให้เมล็ดพองตัวเต็มที่ก่อนรับประทาน ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น การบีบตัวผิดปกติ หรือมีการผ่าตัดทางเดินอาหาร และผู้ป่วยลำไส้อุดตัน

อ้างอิง : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี