คำถาม : ดคลอโรมีเทน
  • อยากสอบถามว่าถ้าเราสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อไปใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยได้ทำการสกัดผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้ว ซึ่งสุดท้ายทำการระเหยตัวทำละลายออกได้ crude extract มา ผมสามารถใช้ ไดคลอโรมีเทนละลาย crude extract เพื่อเก็บไว้ใช้ต่อได้ไหมครับ
  • จากคุณ : Thitiwat
  • Date : 8/11/2562 16:42:00
คำตอบ : การใช้ไดคลอโรมีเทนเป็นตัวทำละลาย แม้จะมีรายงานว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษน้อย แต่การได้รับจากการกลืนหรือกินเข้าไป ก็อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และหากได้รับในปริมาณมากจะมีผลต่อเลือด ตับ ไต และระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองจากการสูดดมได้อีกด้วย ดังนั้น แนะนำว่าให้เก็บสารสกัดในรูปแบบของ crude extract โดยการเก็บรักษาสารสกัดประเภทน้ำมันหอมระเหยควรเก็บในที่เย็นและพ้นจากแสงแดด โดยเก็บในขวดแก้วสีชาไม่ควรเก็บในขวดพลาสติก และไม่ควรเก็บในขวดชนิดที่มีหลอดหยดในตัวเนื่องจากไอของน้ำมันหอมระเหยอาจกัดกร่อนลูกยางได้ การเก็บลักษณะดังกล่าวน้ำมันหอมระเหยจะสามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี ยกเว้นบางชนิดที่อาจมีอายุสั้นกว่านั้น เช่น กลิ่นส้ม หรือกลิ่นมะนาว เป็นต้น

อ้างอิง :
1. ฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://ohs.sci.dusit.ac.th/wp/?p=718
2. หลักการในการใช้น้ำมันหอมระเหย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://oldweb.pharm.su.ac.th/thai/Organizations/DIS/Articles/Drug001.asp