คำถาม : งาดำ
  • ผมไปอ่านเจอข้อมูลว่างาดำถ้ากินปริมาณสูงทุกวัน จะมี risk ในการเกิดมะเร็งถึงแม้ตัวมันเองจะป้องกันมะเร็ง เป็นข้อมูลของนักวิจัย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา พอค้น reference file not found ขอถามว่า 1.งาดำสกัด มีสารที่ชื่ออะไรในการก่อมะเร็ง 2.มี clinical trial หรือ มี reference ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ว่า งาดำปริมาณสูง ก่อมะเร็งได้ ถ้าทานต่อเนื่อง (ถ้ามี อยากทราบว่า ปริมาณสูง คิดเป็นกี่กรัม ของสารก่อมะเร็ง หรือคิดเป็นกี่กรัมของ crude drug ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  • จากคุณ : ภก.วีรยุทธ์
  • Date : 28/10/2562 16:26:00
คำตอบ : 1-2. จากการสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เช่น pubmed, sciencedirect ไม่พบรายงานว่างาดำ หรือสาร sesamin มีผลเพิ่มความเสี่ยงการก่อมะเร็ง และยังพบว่าสารที่พบในงาดำ เช่น sesamin และ sesamol สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด รวมถึงเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (1-3) และยังไม่พบความเป็นพิษจากการบริโภคงา โดยรายงานในสัตว์ทดลองพบว่าเมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยน้ำมันงา ขนาด 10 ก./กก. ไม่พบพิษเฉียบพลัน และสารสกัด 50% เอทานอลจากเมล็ด เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ หรือให้ทางสายยางสู่กระเพาะอาหารของหนูแรท มีค่าขนาดที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) เท่ากับ 500 มก./กก. และ 5 ก./กก. ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความเป็นพิษต่ำ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการรับประทานเมล็ดงา น้ำมันงา หรืออาหารที่มีงาหรือน้ำมันงาเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งบางรายมีอาการแพ้แบบรุนแรงมาก (anaphylaxis) หรือมีอาการหอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ และลมพิษ ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดจากการตอบสนองจากร่างกายของแต่ละบุคคล

อ้างอิง :
1. Khamphio M, Barusrux S, Weerapreeyakul N. Sesamol induces mitochondrial apoptosis pathway in HCT116 human colon cancer cells via pro-oxidant effect. Life Sci. 2016;158:46-56.
2. Majdalawieh AF, Massri M, Nasrallah GK. A comprehensive review on the anti-cancer properties and mechanisms of action of sesamin, a lignan in sesame seeds (Sesamum indicum). Eur J Pharmacol. 2017;815:512-521.
3. Siao AC, Hou CW, Kao YH, Jeng KC. Effect of sesamin on apoptosis and cell cycle arrest in human breast cancer mcf-7 cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(9):3779-83.