คำถาม : มะขามป้อม
  • มีคำถามเกี่ยวกับการใช้มะขามป้อมเป็นส่วนผสมในอาหารค่ะ อยากทราบว่าปกติคนเราสามารถรับประทานมะขามป้อม ได้มากสุดเท่าไรจึงจะส่งผลดีต่อร่างกายคะ ในกรณีการได้รับวิตามิน C จากตัวมะขามป้อม หากใช้เป็นมะขามป้อมที่มีการสกัดเข้มข้น มี dose ที่จำกัดให้ใช้ หรือใช้แล้วช่วยส่งเสริมร่างกายในทางที่ดี หรือมีข้อควรระวังอะไรไหมคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
  • จากคุณ : nutteera
  • Date : 28/10/2562 16:24:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษในมนุษย์จากรับประทานมะขามป้อม อย่างไรก็ตามมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีการรับประทานเป็นอาหารมาเป็นเวลานาน จึงถือว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภค และในการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่ามีความปลอดภัย โดยในการศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน ในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมขนาด 5 ก./กก. ไม่พบพิษใดๆ และไม่พบความเป็นพิษแบบเรื้อรังเมื่อให้หนูแรทกินสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมขนาด 300, 600 และ 1,200 มก/กก.น้ำหนักตัว นาน 270 วัน
ขนาดของวิตามินซี (ascorbic acid) ที่ควรได้รับต่อวันในคนปกติ (Recommended Dietary Allowances, RDAs) คือ 75-90 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ในกรณีที่ต้องการรับประทานเพื่อป้องกันโรคบางชนิด เช่น หวัดหรือเลือดออกตามไรฟัน สามารถเพิ่มขนาดรับประทานได้ถึง 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยการรับประทานวิตามินซีสามารถรับประทานเวลาใดก็ได้ขึ้นกับความสะดวก แต่แนะนำให้รับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหาร โดยอาจแบ่งรับประทานตามมื้ออาหาร เช่น วันละสองหรือสามเวลาหลังอาหาร จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีได้ดีกว่าการรับประทานทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่แนะนำให้รับประทานเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง เช่น ไม่สบายท้อง ปวดมวนท้อง ท้องเสียรุนแรง เกิดแผลในกระเพาะอาหารและนิ่วในไตได้