คำถาม : รากสามสิบและว่านชักมดลูก
  • สอบถามเรื่องกินสมุนไพรรากสามสิบและว่านชักมดลูกแม่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดจากปัญหาเนื้องอกมดลูก (myoma) และมีเซลล์ผนังมดลูกผิดปกติหลังจากผ่าตัด สังเหตุอาการมีอาการวัยทองร้อนวูบวาบวิงเวียนผมร่วงปวดเมื่อยร่างกายไม่สบายตัว.อยากสอบถามเรื่องการทานสมุนไพรรากสามสิบและว่านชักมดลูก ทานเพื่อทดแทนฮอร์โมนที่ขาดไปจากการตัดมดลูกและรังไข่ออกเพื่อลดอาการวัยทองเมื่อกินติดต่อการเป็นเวลาระยะหนึ่งจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเนื้องอกหรือเซลล์ผิดปกติในร่างกายไหม และเมื่อทานเป็นเวลานานจะมีผลต่อร่างกายไหม
  • จากคุณ : ชนะชน
  • Date : 28/10/2562 16:23:00
คำตอบ : ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกจำเป็นต้องรับฮอร์โมนชนิดรับประทานเพื่อทดแทนฮอร์เพศหญิงตามธรรมชาติ โดยการสั่งจ่ายของแพทย์ ซึ่งหากมีอาการวัยทอง ร้อนวูบวาบ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมในการรับประทานฮอร์โมนทดแทนค่ะ และไม่แนะนำให้นำสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มารับประทานเอง เนื่องจากสมุนไพรสองชนิดนี้ ทั้งว่านชักมดลูกและรากสามสิบมีรายงานการวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogenic activity) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง อาจไปรบกวนสมดุลของระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย นอกจากนี้ยังข้อมูลระบุว่าผู้ป่วยที่มีการให้ฮอร์โมนในการรักษาอยู่แล้ว ควรลดการบริโภคถั่วเหลือง หรือสุมนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น รากสามสิบ ว่านชักมดลูก กวาวเครือขาว เป็นต้นเพราะอาจทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนสูงเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้