คำถาม : การสกัด DNA จากใบโหระพา
  • ขอสอบถามค่ะการสกัด DNA จากใบโหระพาต้องทำการระเหยด้วยเครื่อง rotary evaporator ไหมคะหรือว่าการสกัด DNAไม่ต้องใช้อยู่เเล้วคะ
  • จากคุณ : 009matsaya
  • Date : 24/10/2562 16:12:00
คำตอบ : ในการสกัดแยก DNA จากพืชแต่ละชนิดจะมีเทคนิค ขั้นตอนการสกัดและกรรมวิธีแตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้ไม่ทราบรายละเอียดของการสกัดแยกของคุณ จึงไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้สืบค้นจากคู่มือหรือรายงานการวิจัยที่ใช้อ้างอิง เพื่อให้ได้วิธีการที่ถูกต้องค่ะ