คำถาม : ทดสอบ disc diffusion
  • เมื่อทดสอบ disc diffusion ทำไมยาปฏิชีวนะถึงเกิด clear zone น้อยกว่า ยาปฏิชีวนะที่เสริมฤทธิ์กับสารสกัดน้ำมันหอมระเหยถึงเกิด clear zone น้อยกว่า ยาปฏิชีวนะที่เสริมฤทธิ์กับสารสกัดน้ำมันหอมระเหย และเมื่อทดสอบโดยใช้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยอย่างเดียว clear zone ที่เกิดขึ้นจึงน้อยกว่า ยาปฏิชีวนะที่เสริมฤทธิ์กับสารสกัดน้ำมันหอม?
  • จากคุณ : เซซามิน
  • Date : 21/10/2562 16:09:00
คำตอบ : ในกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารสกัดน้ำมันหอมระเหยเพียงเดียว แล้วเกิด clear zone น้อยกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับน้ำมันหอมระเหย เป็นไปได้ว่าสารทั้งสองชนิดสามารถเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ทำให้ประสิทธิภาพการยับยั้งสูงขึ้นและเกิด clear zone ขนาดใหญ่กว่าค่ะ