คำถาม : การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
  • ทำไมถึงใช้อาหาร Nutrient broth ในการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบชาเขียวและยาปฎิชีวนะ ของ E.coli, S. aureus
  • จากคุณ : มะปราง
  • Date : 21/10/2562 16:08:00
คำตอบ : เนื่องจาก Nutrient broth มีส่วนประกอบของสารอาหารตลอดจนสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ของอาหารที่เอื้ออำนวยให้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวน จึงนิยมมาใช้เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและยังใช้เป็นตัวยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของสารที่ทดสอบ กล่าวคือหากสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจะมีผลทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้แม้ในภาวะที่มีสิ่งแวดล้อมและสารอาหารที่เหมาะสม