คำถาม : คำไทย
  • การสกัดสีจากผลคำไทย ใช้วิธีใดได้บ้าง และเมื่อทำเป็นผง แล้วใส่ในแหนม เป็นประโยชน์ด้านใดอีกได้บ้างนอกจากการให้สารสีในแหนม
  • จากคุณ : อทิตยา
  • Date : 18/10/2562 11:00:00
คำตอบ : ในเมล็ดของคำไทยหรือคำแสดนั้นพบสีโทนแดงเข้ม-น้ำตาลจากธรรมชาติชื่อว่า bixin ซึ่งสกัดได้โดยใช้ตัวทำละลายประเภทไขมัน หรือตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น acetone, methanol, hexane, ethanol, isopropyl alcohol, ethyl acetate, alkaline alcohol เป็นต้น สีที่ได้จากคำไทยสามารถนำมาแต่งสีในอาหารได้หลายชนิด เช่น แหนม ไส้กรอก เนย เป็นต้น