คำถาม : สาบเสือไล่ยุง
  • 1.ในสาบเสือมีสารสกัดอะไรบ้างที่ไล่ยุงได้
    2.สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสารในสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้จากทางไหนบ้างครับ

  • จากคุณ : นิรวิทย์
  • Date : 16/10/2562 10:53:00
คำตอบ : 1. ในใบสาบเสือพบน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุง โดยมีการทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครสมัครทาน้ำมันหอมระเหยบริเวณท้องแขนพบว่าสามารถไล่ยุงได้
2. หากต้องการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสารในสมุนไพรที่สามารถไล่ยุง สามารถสืบค้นได้ตามฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เช่น sciencedirect (www.sciencedirect.com), pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) หรือที่ฐาน PHARM DATABASE ของสำนักงาน (www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp) โดยสามารถสืบค้นได้จากชื่อพืช หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการไล่ยุง เช่น insect repellant activity สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3544327 ค่ะ