คำถาม : การเก็บสารสกัด
  • อยากเก็บสารสกัดจากใบสาบเสือควรเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบใด อุณหภูมิประมานเท่าไหร่และสภาพแวดล้อมยังได้ค่ะ
  • จากคุณ : ธีรกานต์
  • Date : 11/10/2562 10:37:00
คำตอบ : วิธีการเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพร โดยหลักการคือควรบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สถานที่เก็บรักษาต้องแห้ง และเย็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารสกัดและต้องคำนึงถึงชนิดของสารสำคัญที่พบในสารสกัดร่วมด้วย เช่น หากเป็นกลุ่มน้ำมันหอมระเหย ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์สีชาหรือหากมีสารสำคัญที่ไม่ทนต่อแสง เช่น วิตามินซี ควรบรรจุขวดสีชาและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 4 อาศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการสลายตัวของสารสำคัญ เป็นต้น