คำถาม : ยาลดไขมันในเลือด
  • ตอนนี้ทานยาลดไขมันในเลือด เพิ่งเริ่มทาน และทานคู่กับตรีผลาและขมิ้นชัน ทานได้หนึ่งอาทิตย์ อยากถามว่าจะมีอันตรายต่อตับและไตหรือป่าวที่ทานคู่กัน
  • จากคุณ : ญาดา
  • Date : 30/9/2562 17:00:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยพบว่า ขมิ้น และตำรับตรีผลา มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ได้ และยาลดไขมันบางชนิด เช่น simvastatin ใช้เอนไซม์นี้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของยาก่อนขับออกจากร่างกาย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เนื่องจากอาจทำให้ยาอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น หรืออาจเกิดผลข้างเคียงที่มากขึ้นได้

อ้างอิง :
- พิชานันท์ ลีแก้ว. การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน. จุลสารข้อมุลสมุนไพร. 2561;35(2):3-15.
- Ponnusankar S, Pandit S, Babu R, Bandyopadhyay A, Mukherjee PK. Cytochrome P450 inhibitory potential of Triphala-Rasayana from Ayurveda. J Ethnopharmacol. 2011;133:120-5.