คำถาม : อัญชัน
  • 1. ดอกอัญชันตากแห้ง (ตาก2-3แดด) (ลักษณะจะดอกจะแห้งกรอบ) หากเก็บไว้ในถุงซิปล็อคจะเก็บได้ประมาณกี่วันครับ ? (เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ)
    2. ดอกอัญชันตากแห้งกับอบแห้ง จะมีอายุในการเก็บรักษาเท่าหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ ?
    3. และสารหรือวิตามินยังคงหลงเหลืออยู่ในดอกต่างหรือเท่าหรือไม่อย่างไรครับ (ระหว่างดอกตากแห้งกับอบแห้ง) ขอบพระคุณครับ

  • จากคุณ : Patsachet
  • Date : 24/9/2562 16:53:00
คำตอบ : 1. ไม่สามารถบอกได้ ต้องทดลองดู อายุของสมุนไพร หากเก็บรักษาไว้ในที่แห้งและเย็น อายุการเก็บโดยเฉลี่ยของสมุนไพร จะมีอายุดังนี้
- สมุนไพรแห้งทั่วไป 5 ปี
- สมุนไพรที่มีรสขม 1.5-5 ปี
- สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย มีกลิ่นหอม 1.5-3 ปี
โดยทั่วไปแล้วการเก็บรักษาสมุนไพรแห้ง ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และไม่ควรเก็บนานเกิน 2 ปี
2. น่าจะมีอายุในการเก็บรักษาไม่แตกต่างกัน เพราะทำให้แห้งแล้ว
3. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตู้อบ และแสงแดดที่ใช้ในการทำให้สมุนไพรแห้ง หากวิธีไหนใช้อุณหภูมิสูงก็อาจทำให้สูญเสียสารสำคัญได้มากกว่าอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากอยากทราบปริมาณสารที่แน่นอนของทั้ง 2 วิธี เทียบกัน ต้องใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ