คำถาม : สกัดกวาวเครือแดง
  • สนใจอยากสกัดกวาวเครือแดงเพื่อนำมาผสมในผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนการสกัดอย่างไรครับ
  • จากคุณ : อัฐพล
  • Date : 23/9/2562 16:36:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งคุณสามารถมาสืบค้นรายละเอียดงานวิจัยได้จากฐานข้อมูลในสำนักงานฯ