คำถาม : ว่านสาวหลง
  • ช่วยแนะนำการสกัดว่านสาวหลง เพื่อทำครีมอาบน้ำให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : sunny
  • Date : 16/9/2562 16:25:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะความมีขั้ว (polarity) ของสารที่ต้องการสกัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อไป

จากงานวิจัยพบว่า สารสำคัญในว่านสาวหลงจะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสามารถสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) โดยนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ เมื่อกลั่นแล้วจะได้น้ำมันหอมระเหยปนอยู่กับชั้นน้ำ ให้นำสารสกัดที่ได้ไปแยกส่วนเอาเฉพาะน้ำมันหอมระเหยออกเพื่อไปใช้ต่อไป